PENGENALAN

Fokus Unit TVET MARA Excellent Ventures Sdn Bhd (MEX) adalah menyediakan latihan dan kursus teknikal yang melibatkan pengetahuan am, teknologi dan kemahiran praktikal. Kursus dan latihan yang disediakan bertujuan meningkatkan tahap kemahiran seseorang individu bagi melengkapkan keperluan untuk mendepani cabaran Revolusi Perindustrian ke-4 (Industri 4.0).  Majlis Amanah Rakyat, MARA melalui anak syarikatnya MEX, telah bekerjasama dengan The Welding Institute (TWI) dalam menjayakan program-program berkaitan welding. Program yang dijalankan ini berpusat di International Welding Inspector and Certification Centre (IWICC), Melaka.

ANTARA PROGRAM YANG DITAWARKAN:-

CSWIP 3.0 Visual Welding Inspector

CSWIP 3.1 Welding Inspector

CSWIP 3.2 Senior Welding Inspector

CSWIP BGAS Printing Inspector

CSWIP Non Destructive(Radiographic Interpretation)

To make an enquiry: