06

PDMS Software by Aveeva

RM 2,550.00 - Face To Face
RM 2,xxx.xx - Virtual

PDMS (Sistem Pengurusan Reka Bentuk ) seperti yang diketahui dalam
industri 3D CAD, adalah pakej perisian reka bentuk yang dikendalikan oleh jurutera, pelbagai pengguna dan pelbagai disiplin, untuk projek
kejuruteraan, reka bentuk dan pembinaan di luar pesisir dan darat.