08

Kursus Persediaan Peperiksaan Teori Voltan Tinggi

Kekompetenan Kategori B0, B1 dan B4.

RM 2,286.90

Sebelum seseorang calon memegang perakaun kekompetenan untuk
mendapatkan kompeten mengikut kategori yang di pohon, calon perlu
menjalani beberapa peringkat peperiksaan sebelum di anugerahkan
sijil kompeten oleh Suruhanjaya Tenaga. Peringkat tersebut adalah
dengan menduduki peperiksaan teori, peperiksaan amali dan akhir sekali peperiksaan ujian Lisan