07

Customise Switching Procedure Kekompetenan B0 11KV

RM 636.00

Kursus ini akan menumpukan sepenuhnya pembelajaran Prosidur
Pensuisan (Switching Procedure) 11 KV mengikut sukatan modul dari
Suruhanjaya Tenaga dan cara teknik – teknik menjawab soalan Switching procedure, teknik diagram dengan sistematik mengikut soalan peperiksaan.