01

Revolusi Usahawan Digital (RUD)

RM 600

Program ini adalah program khas yang menumpukan teknik pemasaran
menggunakan platform digital. Penggunaan platform ini adalah wajib
disebabkan oleh penggunaan kos iklan yang lebih murah dan boleh menjadi
percuma disamping menjadi platform sesuai unuk menjenamakan sesuatu
produk dan nama. Ia juga perlu untuk mendedahkan usahawan
memperluaskan lagi pemasaran produk ke peringkat lebih besar.