11

Leverage Your Legacy

RM 400

Pembentukan kumpulan dan ejen untuk menaikkan jualan sesuatu produk adalah teknik yang semakin rancak. Meletakkan produk dipasaraya bukanlah pilihan utama kepada usahawan. Ejen dijadikan ‘kedai cawangan’ yang mana ia lebih mudah dan jimat belanja jika dibandingkan dengan meletakkan barang di kedai fizikal. Namun, ia memerlukan teknik yang bersesuaian bagi menjamin ‘kedai cawangan’ ini boleh berjalan semaksima mungkin dan sekaligus menaikkan jualan produk.