01

Digital Transformation for Solopreneur

RM 400

Dengan cabaran ekonomi dan kemajuan teknologi masa kini menjadikan sesebuah organisasi menjadi semakin kreatif untuk mengendalikan syarikat. Ramai pekerja diberhentikan kerja dan bilangan jumlah penggangur semakin meningkat disebabkan majikan boleh mengurangkan pekerja dengan bantuan teknologi kini. Oleh itu, lahirlah usahawan sambilan yang fokus kepada kepakaran masing-masing yang digelar sebagai Solopreneuer.