09

Bengkel Virtual Vlogger

RM 600

Kursus yang menarik pada yang berminat untuk menjana duit sebagai
vlogger terutama di Youtube. Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang, semua ‘trend’ pemasaran menjadi lebih kreatif dan menerusi platform Youtube mampu menjana duit dan sesetengah usahawan menjadikan ia sebagai platform tambahan untuk membantu memasarkan produk mereka. Kursus secara virtual tetapi mempunyai element teori dan praktikal sangat menarik untuk disertai dan memberikan input semaksima mungkin.